Stručný popis projektu

Projekt Experimentem k poznání je otevřenou nekomerční platformou pro výměnu výukových materiálů, zkušeností, nápadů a vzájemnou pomoc.

Přinášíme:

  • Metodické a výukové materiály.
  • Nabídku školení
  • Spolupráci s lektory, kteří Vám pomohou či poradí.

Projekt podporuje zavádění experimentálních systémů do výuky chemie, fyziky, biologie, nebo zeměpisu.

Tým sestavený z vyučujících poličského gymnázia vytvořil metodické materiály a připravil školení, která jsou vodítkem pro zavádění těchto nových výukových pomůcek do každodenní výuky.

Materiály k projektu - Experimentem k poznání (EXPOZ)

Zákon zachování hybnosti
Měření hydrostatického tlaku
Měření závislosti teploty vody na čase zahřívání a ochlazování
Odraz a absorpce světla
Ověření platnosti 2. Newtonova pohybového zákona
Rozklad síly na rovnoběžné složky
Studium izotermického děje
Studium magnetického pole cívky
Určení hustoty kapalin pomocí Archimédova zákona
Voltampérové charakteristiky diod
Voltampérové charakteristiky spotřebičů
Zatěžovací charakteristika zdroje
Závislost teploty a nadmořské výšky
Cívka v obvodu střídavého proudu
Kondenzátor v obvodu střídavého proudu
Měření třecí síly
Určení hodnoty tíhového zrychlení
Zrychlení vozíku
Elektrická vodivost elektrolytů
Konduktometrická titrace
Stanovení částečné přechodné tvrdosti vody
Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně
Barevnost látek kolem nás a její změny v průběhu chemické reakce
Dýchání do vody
Fermentace
Hydrolýza solí a změny pH
Chemické hodiny
Kdy je enzymu zima a kdy teplo
Kolik železa spolykáme
Koloběh dusíku
Le Chatelierův princip
Ověření obsahu vitamínu C
Rychlost chemických reakcí
Stanovení kyseliny fosforečné v Coca – Cole
Stechiometrie chemické reakce
Studium rostlinných barviv
Teplo chemické reakce
Vápenaté ionty v minerální vodě
Měření rychlosti toku a průtoku
Využití senzoru GPS pro určení polohy bodu a záznam trasy.
Základní seznámení s prací s programem My World GIS 5.0; sídla a zemětřesení v Kalifornii
Propustnost půdy
pH půdy a žížalí neutralizace
Analýza srdeční aktivity pomocí EKG
EKG a srdeční frekvence
Faktory ovlivňující vitální kapacitu plic
Fyzická zátěž a tepová frekvence
Měření ventilace plic metodou spirometrie
Obsah plynů ve vydechovaném vzduchu
Teplota půdy
Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep
Výstupový test
Proces kvašení prakticky - výroba zázvorového piva

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas