Projekt zdůrazňuje potřebu vrátit do škol experiment jako základní prvek bádání. V rámci metody pokus-omyl-korektura si žáci mohou výrzaně zlepšit osvojení probírané látky, včetně nutnosti ovládnutí určité manuální zručnosti při provádění experimentu. Výrazný je i efekt vtažení žáka do procesu vyučování. Žáci budou v rámci experimetů rozvíjet své kompetence samostatnosti, strukturovaného myšlení, týmové spolupráce, odpovědnosti za výsledek a kvalitu práce. To jsou právě ty kompetence, které jsou v současné době poptávány zaměstnavateli na trhu práce nejvíce.

Základním cílem projektu je vytvoření inovovaného vzdělávacího programu ve škole žadatele ve vztahu k požadavkům popularizace vědy a technických oborů. Výstupem projektu bude kompletně zpracovaný, pilotně ověřený a na základě zpětné vazby upravený inovativní vzdělávací modul Experimentální ověřování fyzikálních veličin v automobilu. Projekt tak reaguje na zjištěné potřeby žáků s důrazem na rozvoj kompetencí žáků ve vztahu ke zlepšení jejich budoucího uplatnění na trhu práce. Projekt je plně v souladu s globálním cílem operačního programu Praha Adaptabilita, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů a zlepšením přístupu ke vzdělávání pro všechny.

Projekt je realizován v rámci  OPPA pod č. CZ.2.17/3.1.00/36080.

Materiály k projektu - Projekty - Experimenty s interaktivní stavebnicí a bádáním fyzikálních dějů do nitra automobilu

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas