Aprobace lektora:

 • Fyzika

 • Chemie

 • Zeměpis

 • Biologie

 • Informatika

Používané technologie:

 • Pasco

 • SAM Labs

 • iRobot

 • RoboWunderkind

Motto: "Chemie je věda experimentální a vlastní praxe je v ní jedním ze stěžejních prvků. Pravidelná chemická laboratorní cvičení patří na každou školu, a to do všech ročníků, kde se chemie vyučuje."

Kdo jsem a co je za mnou?

Po studiích na PřF UK v Praze jsem působil v biochemické laboratoři ÚEB AV ČR. Protože jsem se již v průběhu studia PřF věnoval intenzivně také informačním technologiím, posléze jsem změnil obor a nějakou dobu se pohyboval v prostředí počítačových sítí, databází a programování. Nakonec jsem se z Prahy přesunul do Nového Města na Moravě na tamní gymnázium. Na Gymnáziu Vincence Makovského jsem několik let vyučoval biologii, chemii, IVT a programování a současně působil jako správce počítačové sítě. V letech 2009–2013 jsem byl k vidění na gymnáziu v Poličce, kde jsem vyučoval chemii a IVT. V rámci projektu EXPOZ na gymnáziu v Poličce jsem odborným a metodickým garantem výukových kurzů:

 • Možnosti experimentálních laboratorních systémů v rámci výuky přírodních věd
 • Experimentální laboratorní systémy při výuce chemie.

Aktuálně se věnuji především problematice výuky chemie s využitím moderních technologií a pomůcek (laboratorní systémy PASCO, interaktivní tabule, odpovědní systémy, stavebnice LEGO Mindstorms, Arduino...).

Další oblastí mého zájmu je problematika 3D tisku ve školním prostředí a jeho využití v rámci výuky napříč různými předměty.

Rád se účastním konferencí a sejití pedagogů, kde je možné získané zkušenosti s kolegy "měnit". Jsem autorem různých materiálů sloužících pedagogům k lepšímu využití interaktivní techniky ve výuce. Jako lektor se zaměřením na interaktivní výuku spolupracuji s různými organizacemi a školami. Každoročně se jako jeden z organizátorů účastním příprav celostátní konference Počítač ve škole.

Pro všechny zájemce o digitální technologie ve výuce vydávám elektronický časopis e-Mole. Hlavním cílem e-Molu je ukázat, že digitální technologie nejsou nám učitelům na obtíž, ale že je to přesně naopak, přináší nové možnosti, jak dětem přiblížit problematiku našich oborů a jak z někdy nudné výuky udělat dobrodružnou cestu za poznáním.

Lektorské působení: Jako lektor působím zejména v oblasti interaktivní výuky přírodních věd, kde se věnuji především chemii a biologii. Mojí další specializací je lektorování kurzů se zaměřením na počítačovou grafiku, fotografování, velkoformátový tisk, tvorbu webových aplikací a programování, LEGO Mindstorms, Arduino, 3D tisk, pokročilé zpracování textu a další.

Kontaktujte lektora

Vyplňte prosím formulář níže, rádi Vás s lektorem spojíme.

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas