V centru jsme zaměřeni na předměty:

  • Fyzika

  • Chemie

  • Zeměpis

  • Biologie

  • Informatika

A na tyto technologie:

  • Pasco

  • SAM Labs

  • iRobot

  • RoboWunderkind

Stručný popis centra

Škola je veřejností povětšinou považována za moderně vybavenou vzdělávací instituci s tradičně rozšířenou výukou sportovních tříd a individuálním podporujícím přístupem. Ve své více než šedesátileté historii jsme vychovali řadu reprezentantů, ale také slušných občanů naší republiky. Rozvíjíme spolupráci s četnými sportovními oddíly a kluby. Nabízíme kvalitní vzdělávání, alternativní přístupy, individuální pedagogické inovace a hledání řešení dle potřeb žáků a školy. Rozvíjíme dovednosti žáků prostřednictvím širokého spektra aktivit a činností. Dopoledne často realizujeme projektové dny, mimoškolní aktivity a sportovní kurzy. Odpoledne nabízíme různé formy zájmového vzdělávání ve školní družině a klubu nebo ve školních kroužcích.

Na vysoké úrovni udržujeme vzájemné vztahy s veřejností. Škola se prezentuje při četných příležitostech jako jsou vzdělávací projekty, významná výročí, přehlídky a přednášky. Obraz o dění přenášíme prostřednictvím moderních médií, digitálních technologií a propagačních ploch v centru města.

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas