V centru jsme zaměřeni na předměty:

  • Fyzika

  • Chemie

  • Zeměpis

  • Biologie

  • Informatika

A na tyto technologie:

  • Pasco

  • SAM Labs

  • iRobot

  • RoboWunderkind

Stručný popis centra

Na naší škole je klidné a příjemné prostředí, ve kterém si každý najde svoji cestu pro pohodové učení a radost ze školy – jsme bezpečná škola. Výuka je pro žáky zajímavá, probíhá podle našeho školního vzdělávacího plánu – UČENÍ PRO ŽIVOT. Jedna třída v ročníku je s rozšířenou výukou tělesné výchovy (všeobecný tělesný rozvoj, 3 hodiny tělesné výchovy týdně, sportovní kurzy). Výuka anglického jazyka je již od 1. třídy. Učíme žáky různými organizačními formami – individuální, frontální, skupinové činnosti, projektové vyučování, exkurze, výlety, vzdělávací a kulturní pořady. Také školní družina poskytuje dětem rozmanitou činnost s mnoha kroužky. Ve škole jsou odborné pracovny, prostorná školní knihovna, vybavená počítačová učebna – od prvních ročníků používáme notebooky, tablety a iPady, všechny třídy máme s interaktivními tabulemi. Využíváme 3 tělocvičny, školní zahradu, atria, sportovní areál „Rak“ a relaxační areál „Ráček“. Inovace ve školství jsou u nás doma. V běžných hodinách zařazujeme projektové vyučování obsahující multioborovou výuku (ozoboti, Pasco, Lego WeDo, Boost, Mindstorms EV3, iTriangle, Merkur, Boffin, rozšířená realita, Scottie Go!). Ve školní jídelně mají žáci možnost si vybrat ze 2-3 druhů jídel a lze si i objednat dopolední svačinky.

Chcete-li vědět více, přijďte se k nám podívat (po předchozí telefonické domluvě můžete navštívit výuku, prohlédnout si školu, na cokoli se zeptat).

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas