Stručný popis centra

V našem školním vzdělávacím programu vycházíme z obecných vzdělávacích cílů a z potřeby utvářet a rozvíjet klíčové kompetence, a to jak ve výuce, tak i mimo výuku prostřednictvím zájmových aktivit a nepravidelných činností v kroužcích a školní družině. Dle zájmu zákonných zástupců pořádáme na 1. stupni školy v přírodě, jejichž úkolem je nejen umožnit žákům pobyt na čistém vzduchu, obohatit výuku o činnostní učení, o možnost poznávání zajímavých míst, ale především klademe velký důraz na stmelování třídních kolektivů a posílení vztahu žák a třídní učitel. Velmi důležitou součástí vzdělávání je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě, ke svému okolí i k ostatním lidem. Formou projektů, které z velké části připravují učitelé sami nebo do kterých se zapojují, učíme žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat, vztahu k přírodě, ke svému okolí i k ostatním lidem. Motivační název vyjadřuje náš cíl - dělat maximum pro to, abychom žákům umožnili uplatnit se v životě podle jejich schopností a dovedností, klademe důraz především na všestranný rozvoj jejich osobnosti.

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas