V centru jsme zaměřeni na předměty:

  • Fyzika

  • Chemie

  • Zeměpis

  • Biologie

  • Informatika

A na tyto technologie:

  • Pasco

  • SAM Labs

  • iRobot

  • RoboWunderkind

Stručný popis centra

Naše škola je organizována jako úplná základní škola s 1. a 2. stupněm. Výuka na celé škole probíhá podle plánu ŠVP „Škola, do které stojí zato chodit“. Co nabízíme našim žákům? Výuka psaní písmem Comenia Script, výuka psaní i běžným písmem, velký výběr z různě zaměřených kroužků, výuka hry na sopránové zobcové flétny (později altové, tenorové, basové), od 4. třídy výuku hry na kytaru, výuka anglického jazyka od prvního ročníku, další cizí jazyk od 7. ročníku – německý jazyk, ruský jazyk, konverzace z anglického jazyka pravidelná výuka informatiky od 4. ročníku, hudební výchova, fyzika, chemie, pracovní činnosti a informatika jsou vyučovány v moderně zařízených specializovaných odborných učebnách, zařazování ICT do výuky – interaktivní tabule ve všech třídách, dvě počítačové učebny, možnost návštěvy školního klubu a družiny, stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel denně, možnost výběru z bohaté nabídky různých nepovinných předmětů a kroužků, využívat školní informační centrum vybavené počítačovými stanicemi připojenými na internet, možnost využití Wi-Fi připojení pro žáky. Rodičům našich žáků nabízíme možnost zařazení do přípravné třídy, individuální přístup k integrovaným žákům – třídy s menším počtem žáků, zajištění pedagogické asistentky, možnost elektronické komunikace s vyučujícími – systém Bakalář – on-line žákovská knížka, přehled o absenci žáka, rozvrhy, suplování, školní akce.

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas