V centru jsme zaměřeni na předměty:

  • Fyzika

  • Chemie

  • Zeměpis

  • Biologie

  • Informatika

A na tyto technologie:

  • Pasco

  • SAM Labs

  • iRobot

  • RoboWunderkind

Stručný popis centra

Základní škola Jevíčko je jedinou školou tohoto typu v Jevíčku. Povinnou školní docházku plní na naší škole žáci nejen z Jevíčka, ale i okolí. Dopravní dostupnost pro dojíždějící žáky je dobrá. Základní škola Jevíčko je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem.Škola poskytuje základní vzdělávání cca 400 žákům.

Budova ZŠ má moderní dobré vnitřní vybavení. Nachází se v ní 16 kmenových tříd, 6 samostatných odborných pracoven (F-Ch, P, Vv, dílna, učebna PC, cvičný byt). Odborná pracovna fyziky a chemie je vybavena laboratorní technikou, učebna přírodovědy didaktickou technikou: PC, DVD přehrávač, dataprojektor. Škola má k dispozici audiovizuální techniku (digitální kamera, digitální fotoaparát, televizory, video, DVD přehrávač...). Učebna informatiky má v síti zapojeno 21 počítačů. Sborovna a kabinety vyučujících jsou propojeny počítačovou sítí s možností internetové komunikace.Žáci mají přístup na internet v učebně informatiky. Každý žák si může informaci vyhledat a na místě zpracovat (PC, tiskárna). Pracovna výtvarné výchovy a dílna pro nedostatek tříd slouží jako kmenová třída. V bezprostřední blízkosti školy je školní zahrada se zahradním altánem, který je využíván pro výuku i relaxaci.Nemáme vlastní školní hřiště, proto využíváme dvě hřiště Gymnázia Jevíčko, s umělým povrchem pro míčové sporty a atletické hřiště.

Naši lektoři

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas