V centru jsme zaměřeni na předměty:

  • Fyzika

  • Chemie

  • Zeměpis

  • Biologie

  • Informatika

A na tyto technologie:

  • Pasco

  • SAM Labs

  • iRobot

  • RoboWunderkind

Stručný popis centra

 Škola se zapojuje do řady dlouhodobých a krátkodobých projektů, které motivují žáky a vedou je k upevňování jejich kompetencí. Účast žáků na projektech vytváří příležitost pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Projekty se prolínají většinou vyučovacích předmětů, jsou námětem jak se vypořádat s realizací průřezových témat ( osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova). Účinným prostředkem modernizace výuky je je zařazování žáků do celoročních a příležitostných projektů celostátních, školních i ročníkových.

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas