V centru jsme zaměřeni na předměty:

  • Fyzika

  • Chemie

  • Zeměpis

  • Biologie

  • Informatika

A na tyto technologie:

  • Pasco

  • SAM Labs

  • iRobot

  • RoboWunderkind

Stručný popis centra

Naše škola se nachází v největší sociálně vyloučené lokalitě ČR. Do naší školy docházejí především děti romské komunity. Vysoké procento našich žáků trpí nezájmem rodičů věnovat se jim, podporovat je ve vzdělávání. Výchova je přenechávána školskému zařízení, na kterém pak zůstává nahradit nebo upravit, co rodiče zameškali a zanedbali. Zároveň je to především škola, která se snaží žáky podporovat a motivovat ke vzdělávání, které může být cestou vymanění se z nepodnětného prostředí janovského sídliště a ze života na sociálních dávkách.

Škola se zapojuje do mnoha projektů, aby podpořila žáky v jejich vzdělávání a rozvoji, ale i pokračovala v modernizaci školy a jednotlivých učeben. Aktuálně jmenujme např. zapojení do OP VVV „Šablony I, II“, IROP – projekty „Odborné učebny“ – Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, „Šikulové“ - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL). Partnerství v projektech: „Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“ – Město Litvínov, „Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně“ – ZŠ Bučovice, "Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“ – Institut pro regionální spolupráci (AV Media) probíhají workshopy na F, P a CH apod.

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas