V centru jsme zaměřeni na předměty:

  • Fyzika

  • Chemie

  • Zeměpis

  • Biologie

  • Informatika

A na tyto technologie:

  • Pasco

  • SAM Labs

  • iRobot

  • RoboWunderkind

Stručný popis centra

Na naší škole se aktivně věnujeme činnostní výuce přírodních věd. Velkou pomocí a uvedením do této problematiky nám byla realizace projektu "Moderní výuka=budoucnost pro vzdělání". V jeho průběhu za finančního přispění ESF a státního rozpočtu (4.6.2012 - 31.3.2013) se nám podařilo vybudovat moderní odbornou učebnu přírodovědných předmětů s vybavenými pracovišti pro žáky a demonstračním pracovištěm pro učitele. Pro zajímavější výuku v oblasti fyziky, chemie a přírodopisu jsme pořídili digitální měřící zařízení Pasco s notebooky pro průběžné vyhodnocování výsledků měření, spustili jsme e-learningový portál, kde naši žáci mohou najít jak výukový materiál pro domácí opakování, tak i úkoly k procvičení učiva. Zatím portál slouží pouze přírodovědným předmětům, ale již v příštím školním roce počítáme s jeho rozšířením i pro předměty ostatní. Žáci 6. - 9.třídy si vyzkoušeli práci s Pascem i v podmínkách mimo školu. Zúčastnili se dvou exkurzí - Krajské ekologické středicko Cheb a Abydos Hazlov, kde pro ně byly připraveny praktické úkoly vedoucí k využití "Pasca" a získání nových zkušeností a pracovních návyků.

V rámci projektu jsme utratili téměř dva miliony korun, je tedy jasné, že jsme museli i nějakou práci odvést. Metodici odborných předmětů za fyziku, chemii a přírodopis během deseti měsíců vytvořili metodické příručky pro učitele a žáky seznamující je s možnostmi e-learningu a jeho ovládáním a metodiky opět pro žáky a učitele o práci s Pascem. Dali dohromady 20 sad (učitelé a žáci) s pracovními listy pro fyziku 6.-9., chemii 8.-9. a přírodopis 6.-9. a sady praktických úkolů pro činnost mimo budovu školy. Z poznatků z exkurzí žáci vytvořili jednoduché prezentace, které se staly podkladem pro shrnující prezentaci opět vytvořenou metodiky. Veškeré materiály je možné získat v elektronické podobě na vyžádání.

Naši lektoři

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas