V centru jsme zaměřeni na předměty:

  • Fyzika

  • Chemie

  • Zeměpis

  • Biologie

  • Informatika

A na tyto technologie:

  • Pasco

  • SAM Labs

  • iRobot

  • RoboWunderkind

Stručný popis centra

Jedním z projektů naší školy je "Zavedení inovačních metod a forem ve výuce fyziky na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť". Cílem našeho projektu je inovovat výuku fyziky vytvořením metodických a žákovských materiálů, které budou v rámci projektu ověřeny v pilotní výuce u žadatele i partnerů projektu. V souladu s cíli školního vzdelávacího programu se chceme zaměřit na skupinové žákovské projekty a frontální praktická měření. Tyto vyučovací metody a organizační formy jsou vysoce motivační a nejvíce rozvíjí klíčové kompetence žáků. Klíčové fáze projektu: 1) Vytvoření souboru didaktických a metodických materiálů k žákovským projektům a k frontálním měřením ve fyzice. 2) Pilotní prověření vytvořených metodik ve výuce na gymnáziu i partnerských školách, jejich evaluace a zapracování do školního vzdělávacího programu gymnázia. 3) Workshop - prezentace výsledků projektu a vytvořených materiálů učitelům fyziky Zlínského kraje.

Vytvořené metodické materiály k žákovským projektům a k frontálním měřením ve fyzice jsou vám plně k dispozici.

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas